Destinat a Ajuntaments i entitats que promoguin l’incorporació de joves al mercat de treball, en programes com Garantia Juvenil o dins els serveis que ofereixen els “espais joves”, oferint un itinerari formatiu dividit en tres (3) etapes i que busca la motivació laboral dels usuaris per tal d’incorporar-los a la vida professional o si més no encaminar-los cap a una formació professionalitzadora impulsant les seves habilitats i capacitats.

  • INCENTIVEM LA FORMACIÓ CONTÍNUA
  • INCENTIVEM L’EMPRENEDORIA I L’AUTOOCUPACIÓ

L’itinerari consta de 3 etapes, dividida en tallers setmanals i quinzenals, tots gamificats, durant un període de 3-4 mesos.

Etapa 1: l’objectiu és treballar les habilitats i les fortaleses, amb una metodologia de treball en grup i el treball d’una simulació d’empresa i guiats sempre per un docent – conductor que ajuda a eliminar les barreres i les pors.

Etapa 2: l’objectiu és conèixer el funcionament ordinari d’un negoci o empresa en tots els seus àmbits d’actuació. Administratiu, producció, logística i magatzem, legal, recursos humans, R+D+i…

Etapa 3: L’objectiu és millorar les “habilitats toves”, les soft skills, que permetran als usuaris poder interectuar millor amb el seu entorn. Ja sigui per obrir els seus negocis, associar-se entre ells, cercar clients o proveïdors, sol·licitar un prèstec o negociar un acord entre emprenedors.